Tin tức

Phát động Giải Báo chí với phát triển bền vững 2018

Ngày 28/6, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED), Bộ Các vấn đề toàn cầu Canada (GAC) và Văn phòng Phát triển bền vững (Bộ Kế hoạch & Đầu tư) tổ chức lễ phát động “Giải Báo chí với phát triển bền vững 2018”. Tham dự lễ phát động Giải báo …

Truyền thông Phát triển

Đào tạo nghề báo hướng đến sự phát triển bền vững

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang tác động đến nền báo chí cách mạng Việt Nam dưới nhiều chiều khác nhau, đặt ra không ít những khó khăn cũng như cơ hội trong công tác đào tạo báo chí và việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường. Nhân …

Chính sách

Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững

Ngày 10/5/2017, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 622/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững. Nội dung Quyết định 622 tại đây.  

Đời sống phát triển

Phát triển bền vững: Những câu chuyện thú vị từ thực tế doanh nghiệp

Nhiều doanh nghiệp chỉ hiểu phát triển bền vững (PTBV) là việc ngoài việc làm ra lợi nhuận thì doanh nghiệp có nghĩa vụ trả cổ tức cho cổ đông, đóng thuế cho nhà nước và chia sẻ một phần lợi nhuận của mình lại cho cộng đồng thông qua các hình thức như: trao học bổng, xây nhà tình nghĩa và các hoạt động thiện nguyện khác.

Nghiên cứu – Trao đổi

Hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững

Phát triển bền vững đang trở thành mối quan tâm hàng đầu của các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Để hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững của quốc gia, doanh nghiệp đóng vai trò vô cùng quan trọng.