Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định số 470/QĐ-TTg ban hành Danh mục đập, hồ chứa thủy điện thuộc loại đập, hồ chứa nước quan trọng đặc biệt.

Danh mục 18 đập, hồ chứa thủy điện ban hành kèm theo quyết định trên bao gồm: Lai Châu (tỉnh Lai Châu), Huội Quảng (tỉnh Lai Châu), Bản Chát (tỉnh Lai Châu), Sơn La (tỉnh Sơn La), Nậm Chiến (tỉnh Sơn La), Thác Bà (tỉnh Yên Bái), Tuyên Quang (tỉnh Tuyên Quang), Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình), Bản Vẽ (tỉnh Nghệ An), Hương Điền (tỉnh Thừa Thiên Huế), Sông Tranh 2 (tỉnh Quảng Nam), Sông Bung 4 (tỉnh Quảng Nam), Plei Kroong (tỉnh Kon Tum), Ialy (tỉnh Kon Tum và Gia Lai), Đồng Nai 3 (tỉnh Lâm Đồng và Đắk Nông), Đồng Nai 4 (tỉnh Lâm Đồng và Đắk Nông), Thác Mơ (tỉnh Bình Phước) và Trị An (tỉnh Đồng Nai).
 
Quyết định nêu rõ, các Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, TP trực thuộc T.Ư; chủ sở hữu, tổ chức, cá nhân quản lý khai thác đập, hồ chứa nêu trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định.
 
Quyết định số 470/QĐ-TTg vừa được ban hành trên cơ sở Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 4/9/2018 của Chính phủ quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước và xét đề nghị trước đó của Bộ trưởng Bộ Công thương.

 

Trả lời