Một trong những nội dung được nêu trong Dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi là bỏ chính sách miễn học phí của sinh viên sư phạm, thay bằng chính sách cấp học bổng, ưu tiên trong tín dụng.

Theo quy định hiện hành, sinh viên sư phạm không phải đóng học phí, kinh phí thực hiện chính sách không thu học phí sư phạm được ngân sách cấp bù cùng với kinh phí chi thường xuyên của cơ sở giáo dục.

Tuy nhiên chính sách này đã tồn tại một số hạn chế, bất cập như học sinh ra trường không làm đúng ngành giáo dục, dẫn đến chính sách hỗ trợ của nhà nước không hiệu quả, đồng thời chính sách này không còn phù hợp với xu hướng tự chủ hiện nay của các trường đại học nói chung và các trường sư phạm nói riêng, không thúc đẩy các trường sư phạm tích cực, chủ động khai thác nguồn thu để tăng cường cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng đào tạo do phụ thuộc tâm lý chờ đợi ngân sách bao cấp, cấp bù học phí sư phạm.

Vì vậy Luật giáo dục sửa đổi đã sửa quy định: Sinh viên sư phạm không phải đóng học phí, bằng quy định: Học sinh, sinh viên sư phạm được vay tín dụng sư phạm để đóng học phí và chi trả sinh hoạt phí trong toàn khóa học. Sau khi tốt nghiệp, nếu công tác trong ngành giáo dục đủ thời gian theo quy định sẽ thì được miễn khoản vay này.

Bỏ chính sách miễn học phí sinh viên sư phạm để tránh lãng phí, nâng chất lượng đào tạo

Bỏ chính sách miễn học phí sinh viên sư phạm để phát triển ngành giáo dục. Ảnh minh họa

Chính sách này mang lại một số ưu điểm như:

Đối với học sinh: Sinh viên được vay tín dụng để nộp đủ mức học phí và có đủ chi phí sinh hoạt để yên tâm theo học, sau này ra trường làm đúng nghề sư phạm được xóa khoản vay, như vậy nếu sau khi ra trường làm trong ngành sư phạm thì sinh viên vẫn không phải chi trả khoản học phí.

Đối với trường sư phạm: Sinh viên đóng học phí đầy đủ cho nhà trường theo mức thu, trường có nguồn thu trực tiếp để chủ động trang trải chi phí.

Đối với Nhà nước: Thực hiện hỗ trợ đúng đối tượng, không còn tình trạng hỗ trợ kinh phí cho những người được đào tạo sư phạm nhưng ra trường đi làm ngành nghề khác, làm chính sách hỗ trợ không hiệu quả.

 

Điều 77, Luật Giáo dục 1998, Điều 89 của Luật Giáo dục 2005 về quy định chính sách sinh viên sư phạm không phải nộp học phí: ”Học sinh, sinh viên sư phạm, người theo học các khóa đào tạo nghiệp vụ sư phạm không phải đóng học phí”.

Trong những năm qua, kinh phí thực hiện chính sách không thu học phí ngành sư phạm do ngân sách nhà nước bảo đảm, thông qua việc cấp chi thường xuyên và cấp bù học phí cho các cơ sở đào tạo sư phạm.

Theo đó, chi phí đào tạo sinh viên sư phạm tại các trường đại học hiện nay không chỉ là số kinh phí các trường được cấp bù học phí sư phạm mà các trường còn được cấp kinh phí chi thường xuyên, khoản kinh phí này đóng góp phần lớn vào chi phí đào tạo sư phạm tại các trường. 

Trả lời