Theo Bộ trưởng Xây dựng, Chính phủ đã dự kiến bố trí 2.000-3.000 tỉ đồng trong vốn dự phòng của kế hoạch đầu tư giải quyết nhà ở cho công nhân.

Tại phiên chất vấn sáng 30/10, trước câu hỏi của Đại biểu Ngọ Duy Hiểu (Hà Nội) về việc giải quyết nhà ở cho công nhân còn khiêm tốn, ngành xây dựng có giải pháp gì? Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà cho biết, Chính phủđã dự kiến bố trí 2.000 – 3.000 tỷ vốn dự phòng hàng năm để giải quyết nhà ở cho công nhân.

Theo ông Phạm Hồng Hà, để giải quyết vấn đề này, Thủ tướng đã ban hành Chỉ thị 03/2017 về một số giải pháp thúc đẩy phát triển nhà ở, mà trọng tâm là nhà ở cho công nhân khu công nghiệp, nhà ở cho người nghèo đô thị. “Nếu các bộ ngành, địa phương thực hiện tốt các chủ trương, giải pháp rất cụ thể trong các chỉ thị của Thủ tướng, thì chắc chúng ta sẽ giải quyết được cơ bản vấn đề nhà ở cho công nhân ở các khu công nghiệp”, Bộ trưởng nói.

 

Chính phủ dự kiến bố trí 2.000 - 3.000 tỷ đồng giải quyết nhà ở cho công nhân

Chính phủ dự kiến bố trí 2.000 – 3.000 tỷ đồng giải quyết nhà ở cho công nhân. Ảnh minh họa

Bộ trưởng Xây dựng cũng cho biết Thủ tướng cũng đã phê duyệt Đề án “Đầu tư xây dựng các thiết chế của Công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất”, trong đó có nhà ở cho công nhân ở khu công nghiệp, khu chế xuất.

Một vấn đề được Bộ trưởng Xây dựng nêu ra là chúng ta cần quan tâm bố trí đủ vốn ngân sách, để hỗ trợ cho người thuê mua nhà ở, trong đó có công nhân trong các khu công nghiệp. Chính phủ cũng đã dự kiến bố trí 2.000-3.000 tỉ đồng trong vốn dự phòng của kế hoạch đầu tư công 5 năm tới.

“Trong phân bổ vốn đầu tư công trung hạn mới bố trí được chưa đầy 1.200 tỉ đồng, nhưng nhu cầu thực tế là khoảng 9.000 tỉ đồng. Hiện nay các đối tượng mua nhà ở xã hội, trong đó có công nhân lao động, rất mong muốn có khoản này để hỗ trợ nâng cao khả năng thanh toán cho việc mua, thuê mua nhà ở. Mong Quốc hội quan tâm”, Bộ trưởng Bộ Xây dựng nói.

Trả lời