Trong khi ngân sách nhà nước đang bội chi, thì việc thực hiện đề án cải cách tiền lương mới từ năm 2021 sẽ lấy từ nguồn nào chi trả là vấn đề được nhiều người quan tâm.

Chiều 14/11, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2019. Theo đó, tổng số thu ngân sách trung ương là 810.099 tỷ đồng. Tổng số thu ngân sách địa phương là 601.201 tỷ đồng. Tổng số chi ngân sách trung ương là 1.019.599 tỷ đồng, trong đó dự toán 321.354 tỷ đồng để bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương. Theo lĩnh vực, ngân sách Trung ương dành chi trả nợ lãi 121.900 tỷ. Chi thường xuyên 454.748 tỷ, trong đó chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể 47.616 tỷ đồng. Số tiền chi cải cách tiền lương, tinh giản biên chế là 16.200 tỷ đồng.

Đề án cải cách tiền lương mới được thực hiện từ năm 2021, ngoài những chính sách dành cho công nhân viên chức, thì việc nguồn tiền để chi trả cho chính sách này cũng đang là vấn đề được nhiều người quan tâm.

Chính sách cải cách tiền lương mới từ năm 2021 lấy từ nguồn nào?

Đề án cải cách tiền lương mới được thực hiện từ năm 2021. Ảnh minh họa

Giải đáp những băn khoăn này, chia sẻ với báo chí bên hành lang Quốc hội, ông Đinh Văn Nhã, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội cho biết, Luật Ngân sách Nhà nước năm 2012 đến năm 2015 đã quy định cho các địa phương sử dụng ngân sách đến cuối năm. Sau khi tính toán, tổng  hợp, xác định số tiền vượt thu đối chiếu so với dự toán đầu năm thì có thể xác định là địa phương bội chi hay vượt thu. Trường hợp ngân sách Trung ương hay địa phương vượt thu thì phải sử dụng số tiền đó để giảm bội chi, giảm vay nợ (cả gốc và lãi), tăng quỹ dự trữ tài chính…

Trong 3 năm qua, ngân sách của địa phương vượt thu tương đối nhiều, mỗi năm vượt gần 60.000 tỷ đồng. Năm 2016, ngân sách của địa phương vượt thu khoảng hơn 60.000 tỷ đồng; năm 2017 vượt hơn 80.000 tỷ đồng và năm 2018 vượt từ 40.000  đến 50.000 tỷ đồng. Đến năm 2020, các địa phương phải thực hiện Nghị quyết 18/NQ-TW để đến năm 2021 thực hiện chính sách cải cách tiền lương. Theo quy chế mới, các địa phương phải dành ra 50% vượt thu để làm nguồn tài chính chi trả tiền lương. Còn lại là dành cho đầu tư phát triển các dự án cấp bách liên quan đến xóa đói giảm nghèo, phòng chống thiên tai…

Trả lời