Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của Việt Nam là những bằng chứng xác thực với số liệu phù hợp, đáng tin cậy, nhất quán để có thể so sánh với quốc tế. Tuy nhiên, để hiện thực hoá được Bộ Chỉ tiêu này, Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện môi trường pháp lý có liên quan để giải quyết những khoảng trống về mặt chính sách, tạo thuận lợi cho việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam.

Công bố Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của Việt Nam

Ngày 19/3, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch & Đầu tư) với sự hỗ trợ của Tổ chức Hợp tác phát triển Đức (GIZ) đã tổ chức “Hội nghị công bố Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của Việt Nam”.

Theo đó, việc công bố Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của Việt Nam cũng góp phần theo dõi, giám sát và đánh giá việc thực hiện 17 mục tiêu chung và 115 mục tiêu cụ thể về phát triển bền vững quy định tại Quyết định 622/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Nhấn mạnh về ý nghĩa của việc thực hiện công bố bộ chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của Việt Nam, ông Nguyễn Bích Lâm – Tổng cục trưởng Tổng Cục Thống kê nhấn mạnh: “Không ai bị bỏ lại phía sau là mục tiêu cốt lõi của mục tiêu phát triển bền vững (SDG), đây cũng chính là lời nhắc nhở chúng ta phải đảm bảo mọi nỗ lực cần tập trung giải quyết sự bất công trong xã hội”.

“Vì vậy việc tất cả các bên cần hiểu một cách đầy đủ và đánh giá đúng sự cần thiết của dữ liệu và công tác thống kê là vô cùng quan trọng. Chất lượng thống kê được nâng cao và dữ liệu được phân bổ đầy đủ theo tuổi, giới tính, thành thị, nông thôn, tỉnh, thành phố sẽ hỗ trợ các chính sách phát triển và việc ra quyết định hiệu quả hơn”, ông Nguyễn Bích Lâm nhấn mạnh.

Bộ chỉ tiêu bao gồm 17 mục tiêu chung, trong mỗi mục tiêu chung lại bao gồm nhóm chỉ tiêu riêng.

Nhìn ở góc độ chuyên gia quốc tế, TS Lê Bạch Dương – Trợ lý trưởng Đại Diện – Trưởng phòng Dân số và Phát triển của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam cho biết: “Bộ Chỉ tiêu Thống kê Phát triển bền vững của Việt Nam có nhiều chỉ tiêu liên quan đến phúc lợi của người dân nói chung. Ngoài ra, còn có những chỉ tiêu liên quan đến mọi tầng lớp, khu vực khác nhau về sự phát triển của con người như tình trạng sức khoẻ, mức độ hấp thụ giáo dục, trình độ văn hoá, nhà ở, nước sạch … Điều này cho thấy sự quan tâm của Chính phủ trong việc đảm bảo phát triển không chỉ kinh tế mà còn gắn với những vấn đề phát triển khác như văn hoá xã hội, môi trường, không ai bị bỏ lại phía sau”.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lê Quang Mạnh cho rằng, việc ban hành Bộ chỉ tiêu thống kê về phát triển bền vững của Việt Nam là nền tảng, cơ sở vững chắc để góp phần giúp Việt Nam đánh giá, giám sát việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam và thực hiện các cam kết về việc đạt được các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc.

Theo Tổng cục Thống kê, trong số 158 chỉ tiêu cụ thể, có 55 chỉ tiêu liên quan đến trẻ em, 48 chỉ tiêu liên quan dân số và phát triển, 13 chỉ tiêu liên quan lao động, 70 chỉ tiêu liên quan đến giới, 19 chỉ tiêu liên quan môi trường và biến đổi khí hậu cùng nhiều chỉ tiêu liên quan người khuyết tật. Tổng cục Thống kê thực hiện 62 chỉ tiêu, còn lại là các chỉ tiêu được giao cho 22 bộ, ngành có liên quan thực hiện. Việc thực hiện chia làm hai lộ trình, lộ trình A triển khai ngay từ năm 2019; còn lại khoảng 10 chỉ tiêu sẽ thực hiện trong lộ trình B bắt đầu từ năm 2025.

Cần hoàn thiện hành lang pháp lý để hiện thực hóa Bộ Chỉ tiêu

Để Bộ chỉ tiêu về phát triển bền vững trở thành công cụ hữu ích, Thứ trưởng Lê Quang Mạnh đề nghị cần tiếp tục thu thập, tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu đã có số liệu cơ sở thông qua việc lồng ghép vào các cuộc điều tra hiện hành, chế độ báo cáo thống kê hiện hành và sử dụng dữ liệu hành chính cho mục đích thống kê. Bên cạnh đó, hoàn thiện các hình thức thu thập thống kê như điều tra, báo cáo, dữ liệu hành chính, dữ liệu khác…).

“Ngoài ra, tiếp tục hoàn thiện môi trường pháp lý có liên quan để giải quyết những khoảng trống về mặt chính sách và tạo thuận lợi cho việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững tại Việt Nam” – Thứ trưởng Lê Quang Mạnh nhấn mạnh.

Nhằm cung cấp những “bằng chứng thực tiễn xác thực” cho quá trình theo dõi, giám sát và đánh giá việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, ngày 22/01/2019, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 03/2019/TT-BKHĐT quy định Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của Việt Nam với 158 chỉ tiêu thống kê. Đây là quy định chuẩn mực về chỉ tiêu thống kê, nội dung chỉ tiêu thống kê (gồm khái niệm; phương pháp tính; phân tổ chủ yếu; kỳ công bố; nguồn số liệu; cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp) phục vụ cho việc theo dõi, giám sát, đánh giá thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

Hiện nay, Việt Nam đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong quá trình triển khai Kế hoạch hành động Quốc gia thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững và đúng như TS Michael Krakowski – Cố vấn trưởng Giám đốc Chương trình cải cách kinh tế vĩ mô, tăng trưởng xanh GIZ đã từng chỉ ra: “Việc ban hành Thông tư số 03/2019/TT-BKHDT ngày 22 tháng 1/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quy định Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của Việt Nam gồm 158 chỉ tiêu ngày sẽ góp phần giúp Việt Nam tiến một bước gần hơn đến việc xác định cơ chế giám sát việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững”.

Trả lời