Kiến nghị

Kiến nghị sửa đổi, bổ sung Chương trình GDPT tổng thể

Quốc Hải     29/07/2017     917     100

Ngày 28/05/2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố và bắt đầu tiếp nhận các ý kiến đóng góp cho bản Dự thảo Chương trình Giáo dục Phổ thông tổng thể. Nét mới của chương trình này là tích hợp mạnh ở các lớp dưới; phân hóa dần ở các lớp học trên; tương thích với các môn học ở nhiều nước trên Thế giới.

BTAP gửi Kiến nghị về “Dự thảo Dự toán ngân sách 2018”

Quốc Hải     29/07/2017     450     100

Ngày 2/11/2017, Liên minh Minh Bạch Ngân sách (BTAP) đã gửi đến các đại biểu Quốc hội khóa XIV kiến nghị “Góp ý dự thảo dự toán ngân sách 2018”. Nội dung kiến nghị như sau: