Các chương trình vận động chính sách

Nỗ lực giảm quan liêu, tăng minh bạch của một nữ đại biểu

Quốc Hải     29/07/2017     418     100

Hành chính công là hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng nguồn lực công trong quản lý nhà nước và thực hiện, thuê, mua, cung cấp dịch vụ công theo quy định của pháp luật, nhằm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức.

Bảo vệ tác nghiệp báo chí

Quốc Hải     29/07/2017     351     100

Là một chương trình được khởi xướng từ đầu năm 2010, nhằm bảo đảm cho các nhà báo Việt Nam một môi trường tác nghiệp an toàn. Với sự hưởng ứng, hỗ trợ, tham gia của nhiều nhà báo, cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức trong nước và quốc tế.