Theo Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” của ngành Giáo dục, các cơ sở giáo dục đại học sẽ hỗ trợ vốn cho các chương trình, dự án khởi nghiệp của sinh viên.

Mặc dù đang còn ngồi trên ghế nhà trường, nhưng ngày càng có nhiều dự án khởi nghiệp thành công xuất phát từ ý tưởng kinh doanh của sinh viên. 

Đơn cử như dự án Phát triển sản phẩm vi sinh vật có tác dụng làm giảm phát khí thải khí nhà kính – ứng dụng trong canh tác nông nghiệp và chăn nuôi, nhóm sinh viên Trường ĐH Mở TPHCM vừa giành giải Nhất tại vòng chung kết cuộc thi Khởi nghiệp phía Nam năm 2018 ngày 11/11. Điều này chắc chắn sẽ trở thành động lực “thổi bùng”  niềm đam của nhiều sinh viên đại học khác.

Trưởng nhóm Lê Huỳnh Nhật Giao, sinh viên Khoa Công nghệ sinh học chia sẻ: “Dự án làm giảm phát khí thải khí nhà kính thông qua hoạt động của những vi sinh vật. Đồng thời, nhóm còn nghiên cứu xem như sản phẩm Brobiotics kích thích sự tăng trưởng cho vật nuôi, tăng sức đề kháng để kháng lại các bệnh. Để ra được một sản phẩm, nhóm phải đảm bảo được mật độ của vi sinh vật và chất lượng của sản phẩm do đó nghiên cứu rất lâu và dài”.

Chương trình, dự án khởi nghiệp của sinh viên được hỗ trợ vốn để "thổi bùng" đam mê

Sinh viên Lê Huỳnh Nhật Giao trình bày dự án của nhóm. Ảnh: Dân trí

Dự án Phát triển sản phẩm vi sinh vật có tác dụng làm giảm phát khí thải khí nhà kính – ứng dụng trong canh tác nông nghiệp và chăn nuôi chỉ là một trong hàng ngàn ý tưởng dự án khởi nghiệp của sinh viên các trường đại học trên cả nước. Tuy nhiên, vì không có kinh phí, niềm đam mê của các em rất khó để thực hiện.

Nhằm biến những ý tưởng và dự án của sinh viên thành hiện thực, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề nghị các đại học, học viện, các các trường đại học, trường cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm khẩn trương tập trung triển khai thực hiện Quyết định số 1665/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” .

Theo đó, các trường xây dựng các chuyên đề khởi nghiệp đưa vào chương trình đào tạo theo hướng bắt buộc hoặc tự chọn phù hợp với thực tiễn của nhà trường. Bố trí cán bộ, giảng viên kiêm nhiệm công tác hỗ trợ học sinh, sinh viên (HSSV) khởi nghiệp. Thành lập bộ phận hoặc trung tâm hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp trên cơ sở các bộ phận, phòng, ban đã có của nhà trường.

Đồng thời thiết lập kênh thông tin cung cấp các tài liệu về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, các nguồn học liệu của nhà trường cho HSSV. Tổ chức truyền thông về các hoạt động hỗ trợ HSSV khởi nghiệp, khuyến khích HSSV đề xuất các dự án, ý tưởng với bộ phận tư vấn hỗ trợ HSSV khởi nghiệp của nhà trường để được tư vấn, hỗ trợ.

Các trường cũng cần phối hợp với các doanh nghiệp, mời các chuyên gia tổ chức các khóa đào tạo, các buổi nói chuyện chuyên đề, các diễn đàn nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp cho HSSV. Tổ chức lựa chọn các dự án, ý tưởng có tính khả thi để hỗ trợ ươm tạo tại trường hoặc kết nối đến các Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn để hỗ trợ ươm tạo, tăng tốc, kết nối đầu tư.

Chương trình, dự án khởi nghiệp của sinh viên được hỗ trợ vốn để "thổi bùng" đam mê

Các cơ sở giáo dục đại học sẽ hỗ trợ vốn cho các chương trình, dự án khởi nghiệp của sinh viên. Ảnh minh họa

Ngoài ra, lập cơ sở dữ liệu về các dự án, ý tưởng khởi nghiệp của HSSV sau khi đã được hỗ trợ, lựa chọn các ý tưởng dự án khả thi và có tính sáng tạo để tham dự ngày Hội khởi nghiệp quốc gia cho HSSV cấp khu vực. Nghiên cứu hỗ trợ nguồn vốn cho các chương trình, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên theo quy định tại Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án ”Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”.

Để thực hiện các chính sách trên, theo Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” của Thủ tướng Chính phủ, kinh phí sẽ được lấy từ nguồn ngân sách chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo, nguồn kinh phí lồng ghép trong các chương trình, đề án về giáo dục và đào tạo, khoa học công nghệ, hỗ trợ khởi nghiệp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Bên cạnh đó là nguồn thu hoạt động sự nghiệp, Quỹ hỗ trợ học sinh sinh viên, Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của các cơ sở; nguồn tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân cùng các nguồn vốn xã hội khác.

Trả lời