Các chức danh được sử dụng thường xuyên một xe ô tô kể cả khi đã nghỉ công tác và không quy định mức giá, gồm Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội. Ngoài ra, các doanh nghiệp nhà nước cũng được sử dụng loại xe 920 triệu đồng này.

Đây là nội dung về dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ôtô vừa được Bộ Tài chính công bố xin ý kiến các đơn vị.

Theo đó, nội dung của dự thảo xoay quanh các quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ôtô; khoán kinh phí sử dụng xe ôtô; thuê dịch vụ xe ôtô và sắp xếp lại, xử lý xe ôtô tại cơ quan nhà nước, cơ quan Đảng, tổ chức chính trị – xã hội được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động, đơn vị sự nghiệp công lập, ban quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước; doanh nghiệp nhà nước.

Đáng chú ý, đối với xe ôtô phục vụ công tác các chức danh sẽ được bố trí xe ôtô đưa đón từ nơi ở đến cơ quan, đi công tác với mức giá 920 triệu đồng/xe.

Các chức danh được sử dụng thường xuyên một ô tô trong thời gian công tác gồm Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban CHTW Đảng, các Phó chủ tịch nước, Phó Thủ tướng, Phó chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch UBMT Tổ quốc Việt Nam, Chủ nhiệm UBKTTW Đảng, Chánh án Nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao; Bí thư Hà Nội, Bí thư TP.HCM và các chức danh tương đương, các chức danh có hệ số lương khởi điểm từ 10,4 trở lên. Trong đó, Thủ tướng sẽ căn cứ vào thời điểm trang bị xe để quyết định giá mua.

Cũng theo dự thảo Nghị định, các chức danh được sử dụng thường xuyên một ô tô với giá mua tối đa 1,1 tỷ đồng trong thời gian công tác gồm Trưởng ban của Đảng ở Trung ương, Uỷ viên BCH Trung ương, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội, Chủ nhiệm các ủy ban của Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước, Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ… và các chức danh có hệ số lương khởi điểm từ 9,7 trở lên…

Các chức danh được sử dụng ô tô đưa đón từ nơi ở đến cơ quan và đi công tác với giá mua tối đa 920 triệu đồng mỗi xe gồm các chức danh tiêu chuẩn như Phó trưởng ban của Đảng ở Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội, Phó chủ nhiệm các ban của Quốc hội, Phó viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Phó chánh tòa án nhân dân tối cao, Phó tổng kiểm toán Nhà nước, Phó tổng cục trưởng, Phó các đoàn thể Trung ương, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh… và các chức danh lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,25 trở lên…

Sếp Doanh nghiệp nhà nước được dùng xe công. Ảnh: Vietnamnet

Đối với đi công tác, mức khoán kinh phí sử dụng xe ô tô được xác định trên cơ sở số km thực tế của từng lần đi công tác và đơn giá khoán.

Trong trường hợp này, định mức xe để phục vụ chung cho các chức danh này được xác định như sau: Văn phòng Bộ, cơ quan Trung ương 3 xe ô tô; Văn phòng Tổng cục 1 xe ôtô; Văn phòng UBND, Văn phòng HĐND cấp tỉnh 1 xe; Văn phòng các tập đoàn kinh tế 1 xe ôtô.

Số xe này tính là xe chức danh với giá 920 triệu đồng để phục vụ chung cho các chức danh lãnh đạo, không tính trong định mức xe phục vụ công tác chung như dự thảo trước đây.

Bên cạnh đó, đối với xe ôtô phục vụ công tác chung, điều chỉnh giảm định mức sử dụng xe phục vụ công tác chung của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước; trừ các cơ quan, tổ chức, đơn vị đóng tại địa bàn miền núi, hải đảo, địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

Dự thảo cũng quy định chặt chẽ hơn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ôtô chuyên dùng, theo hướng quy định cụ thể về tiêu chuẩn nhận biết và quy trình ban hành định mức để tránh lợi dụng trong quá trình thực hiện; theo đó sẽ giảm số lượng xe ôtô chuyên dùng so với hiện nay.

Xe ôtô phục vụ lễ tân nhà nước, cơ bản kế thừa quy định tại Quyết định số 54/2007/QĐ-TTg ngày 19/4/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, có tối đa 62 xe ôtô phục vụ lễ tân nhà nước giao cho Bộ Ngoại giao quản lý để phục vụ công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Mặt khác, dự thảo Nghị định điều chỉnh phương thức quản lý xe để sử dụng có hiệu quả số xe được trang bị.

Cụ thể, việc quản lý xe được thực hiện theo phương thức giao cho một cơ quan, đơn vị sự nghiệp hoặc doanh nghiệp công ích quản lý xe tập trung để bố trí cho chức danh có đủ tiêu chuẩn khi đi công tác.

Trường hợp cơ quan, tổ chức, đơn vị có trụ sở không nằm chung với trụ sở bộ, cơ quan trung ương, cơ quan UBND tỉnh thì bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan trung ương, chủ tịch UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định việc giao cho cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng xe.

Dự thảo Nghị định mở rộng mô hình khoán xe theo hướng quy định chế độ khoán bắt buộc đối với các chức danh ở các đơn vị dưới cấp sở, cấp cục (như các chi cục, trung tâm,…); đồng thời quy định phương thức khoán linh hoạt, thuận tiện và giao quyền cho các bộ, ngành, địa phương xem xét, quyết định đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của bộ, ngành, địa phương.

Sau khi Nghị định được Chính phủ ban hành và có hiệu lực sẽ phát sinh lượng xe ôtô công dôi dư. Dự thảo quy định xe dôi dư được xử lý theo các hình thức xử lý tài sản quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, trong đó có hình thức bán, thanh lý. Việc bán, thanh lý xe ôtô công chỉ được thực hiện theo phương thức bán đấu giá (không bán chỉ định).

Trả lời