“Giấy phép con" trong hoạt động đối ngoại?

Anh Dũng     21/09/2017     769     100

Trong 3 nội dung của Dự thảo “Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam, hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam và hoạt động chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự”, một số quy định từ Điều 5 đến Điều 7 (Chương II, mục I) liên quan đến hoạt động tổ chức hội thảo, hội nghị quốc tế tại Việt Nam.

Một trong những cơ quan, tổ chức xã hội thường xuyên đứng ra tổ chức hoạt động này với tư cách “Nhà tổ chức” là các Tổ chức phi chính phủ của Việt Nam (VNGO).

Theo quy định hiện hành, các VNGO trước khi được thực hiện các dự án có nguồn tài trợ của các tổ chức quốc tế, đối tác có yếu tố nước ngoài, đều phải có bản thuyết trình gửi đến cơ quan có liên quan và đã được chấp nhận.

Trong bản thuyết trình xin ý kiến gửi các cơ quan có thẩm quyền đã thông tin chi tiết đầy đủ mục tiêu tổng thể của dự án, thống kê rõ các hoạt động hội nghị; hội thảo về số lượng; nội dung; thành phần mời tham dự; thời gian và địa điểm dự kiến tổ chức các hoạt động này. Ngoài ra, các VNGO cũng có trách nhiệm báo cáo định kỳ với cơ quan chủ quản về các hoạt động của tổ chức về các hoạt động trong và ngoài địa điểm đặt trụ sở...

Tóm lại, cơ quan quản lý Nhà nước hoàn toàn biết rõ và có căn cứ để giám sát, “hậu kiểm” hoạt động của các VNGO trong suốt quá trình thực hiện một dự án, chương trình có yếu tố nước ngoài.

Nhưng trong Dự thảo nói trên, lại yêu cầu VNGO thực hiện các bước thủ tục có tính “xin phép” khi tổ chức từng hội nghị, hội thảo, dù đã được báo cáo và nhận được sự chấp nhận trước đó của cơ quan khi phê duyệt dự án, chương trình.

Ví dụ: “Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế khi cơ quan có thẩm quyền đang trong thời hạn xem xét, chưa phê duyệt đối với hồ sơ xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế.

Hoặc:

“Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế mà không xin phép hoặc tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế sau khi đã nhận được văn bản của cơ quan có thẩm quyền không cho phép tổ chức hoặc đình chỉ việc tổ chức”. (Khoản 1 và khoản 6, Điều 5)

Thứ hai, tại Tiết a, Khoản 1 (Điều 6) có quy định: “Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế không đúng địa điểm so với văn bản cho phép của cơ quan có thẩm quyền”.

Nhưng trong thực tế, việc buộc phải thay đổi địa điểm là ngoài mong muốn của “Nhà tổ chức” và luôn có nguyên nhân từ phía cho thuê địa điểm hoặc nguyên nhân khách quan, bất khả kháng. Vì thế, quy định trên nên thay thế cụm từ “không đúng địa điểm” bằng “ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương” thì phù hợp và đúng đắn hơn.

Thứ ba, Điều 7 quy định mức phạt từ cảnh cáo đến phạt tiền từ 1 triệu đến 9 triệu đồng với lỗi: nộp báo cáo về hoạt động hội nghị, hội thảo chậm, báo cáo không đúng với nội dung thực tế, nội dung đã đăng ký và được chấp nhận...

Như trên đã nêu, việc tổ chức hoạt động hội nghị là hoạt động thường xuyên, phổ biến trong việc thực hiện các dự án của VNGO và toàn bộ chi tiết của các sự kiện này đều đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Chế độ báo cáo định kỳ cũng được các cơ quan chủ quản VNGO yêu cầu thực hiện nghiêm ngặt và có chế tài xử phạt cụ thể, đủ mức nghiêm khắc.

Với những yêu cầu sự tuân thủ trên của các cơ quan quản lý VNGO, thiết nghĩ nội dung của Điều 7 là không cần thiết và mọi vi phạm sẽ được xử lý tại chỗ khi các cơ quan giám sát việc thực hiện qua kiểm tra có bằng chứng về sự vi phạm của VNGO khi tổ chức hội nghị quốc tế.

Được biết, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đang tiến tới bỏ thủ tục người dân phải xin phép mỗi khi muốn cải tạo hoặc xây nhà ở trên mảnh đất có giấy tờ hợp pháp. Cơ quan quản lý về xây dựng sẽ chỉ giám sát theo quy hoạch về chức năng sử dụng đất và khống chế không gian chiều cao được phép xây dựng công trình dân dụng.

Cơ quan quản lý về hoạt động tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế cũng nên sử dụng phương pháp này: quản lý bằng nội dung và các hoạt động thực hiện toàn bộ dự án, chương trình của các VNGO chứ không nên “bắt” họ chạy đi xin từng “giấy phép con” khi muốn thực hiện các hoạt động thuộc thành phần của dự án mà Nhà nước đã xem xét rất kỹ, nắm rất rõ, đã chấp nhận và có thể giám sát hậu kiểm để xử lý khi có chứng cứ vi phạm.

T.H

(Bạn phải đăng nhập hay đăng ký tài khoản để đăng bài ở đây)