Ngày 05/04/2018, tại Hà Nội, RED tổ chức Hội thảo “Hợp tác truyền thông An toàn thực phẩm”. Hội thảo là hoạt động thuộc Dự án “Hợp tác truyền thông góp phần cải thiện chính sách kinh tế” do Bộ các vấn đề toàn cầu của chính phủ Canada (GAC) hỗ trợ.

Chủ trì Hội thảo là Bà Trần Việt Nga – Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm và ông Đỗ Quý Doãn – chuyên gia báo chí/truyền thông, nguyên Thứ trưởng Bộ TT&TT. Các đại biểu tham dự đã tập trung vào các vấn đề liên quan đến công tác truyền thông của các bên liên quan (cơ quan quản lý Nhà nước về ATTP, báo chí, hiệp hội, doanh nghiệp), qua đó xác định trách nhiệm trong việc cung cấp thông tin và xử lý phản hồi liên quan tới lĩnh vực ATTP; đóng góp các kiến nghị, giải pháp thiết thực để tháo gỡ, khắc phục những vấn đề tồn tại của công tác truyền thông.

Đại diện cho phía cơ quan quản lý Nhà nước, bà Nguyễn Thị Yến – Phó trưởng phòng Truyền thông – Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế trình bày tham luận nêu rõ các cơ sở pháp lý của công tác truyền thông về ATTP và cho biết, việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức, chính sách, pháp luật về ATTP đã được tăng cường trong thời gian qua với nhiều hình thức đa dạng. Mặc dù vậy, lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm cũng thừa nhận: “Công tác vận động, tuyên truyền, giáo dục về ATTP chưa thường xuyên, kết quả còn hạn chế. Vẫn còn tình trạng nội dung thông tin không chính xác hoặc chưa được kiểm chứng, thiếu căn cứ khoa học, gây ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh và niềm tin của nhân dân đối với công tác quản lý ATTP”.

Sau các phần tham luận, thảo luận và hỏi đáp trực tiếp giữa các đại biểu và người tham dự, bà Trần Việt Nga – Phó cục trưởng Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y đưa ra một số khuyến nghị:

1, Công tác truyền thông về ATTP muốn đạt hiệu quả cao cần phải có sự tham gia, phối hợp của nhiều thành phần: cơ quan nhà nước – báo chí – doanh nghiệp – người tiêu dùng – tổ chức xã hội.

2, Hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm.

3, Xây dựng được mạng lưới (nhóm công tác) trong lĩnh vực truyền thông về an toàn thực phẩm.

4, Thái độ và cách ứng xử của người tiêu dùng có vai trò quan trọng trong truyền thông về an toàn thực phẩm.

Trả lời