Kiến nghị sửa đổi, bổ sung Chương trình GDPT tổng thể

Anh Dũng     26/12/2017     917     100

Ngày 28/05/2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố và bắt đầu tiếp nhận các ý kiến đóng góp cho bản Dự thảo Chương trình Giáo dục Phổ thông tổng thể. Nét mới của chương trình này là tích hợp mạnh ở các lớp dưới; phân hóa dần ở các lớp học trên; tương thích với các môn học ở nhiều nước trên Thế giới.

Trung tâm nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED Communication) đã nghiên cứu văn bản, tổ chức Hội thảo tham vấn "Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể: Từ tầm nhìn đến hiện thực" (05/11/2015), tiếp thu ý kiến của nhiều bên liên quan và đưa ra kiến nghị nhằm góp phần xây dựng một Chương trình GDPT tổng thể có chất lượng.

Xem toàn văn Dự thảo Chương trình GDPT tổng thể tại đây.
Xem toàn văn Kiến nghị tại đây.

(Bạn phải đăng nhập hay đăng ký tài khoản để đăng bài ở đây)