Các ngân hàng cắt giảm phí giao dịch

Trong thời gian qua, các loại phí dịch vụ thẻ, dịch vụ ngân hàng được các ngân hàng cắt giảm như phí chuyển tiền, phí xác nhận cam kết thanh toán, phí liên quan đến cho vay như như phí tư vấn, thu xếp, thẩm định dự án… Dựa trên nghị quyết 19 và nghị quyết 35 của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp (DN) ngành ngân hàng do Ngân hàng nhà nước (NHNN) tổ chức ngày 18/10.

Đối với việc loại bỏ phí không hợp lý liên quan đến hoạt động cho vay, BIDV đã cắt giảm các loại phí như phí tư vấn/thu xếp/thẩm định dự án; bỏ phí duy trì hạn mức, điều chỉnh tăng hạn mức, gia hạn hạn mức; không áp dụng các loại phí như: quản lý tài sản đảm bảo, phí chậm rút vốn, phí hủy rút vốn, phí cơ cấu nợ, phí rút vượt số tiền cam kết… đồng thời, ngừng thu phí phát hành cam kết tín dụng cho khách hàng và phí cam kết cấp tín dụng/phát hành hợp đồng tín dụng bằng tiếng nước ngoài.

Ngân hàng MB bank cắt giảm 16 loại phí, gồm: 3 loại phí xác nhận cam kết thanh toán, 5 loại phạt liên quan đến thực hiện cam kết, 6 loại phí liên quan đến TSBĐ, 2 loại phí liên quan đến hoạt động cấp tín dụng. Giảm 2 loại phí kiều hối; cắt giảm các loại phí liên quan đến thẻ; điều chỉnh giảm 50% thay cho 30% đối với phân khúc khách hàng Super VIP khi giao dịch chuyển khoản khác hệ thống đối với khách hàng cá nhân. Đối với khách hàng DN lược bỏ phí chuyển khoản khác hệ thống qua thanh toán bù trừ điện tử.

Ngân hàng Kỹ thương (Techcombank) thực hiện Chương trình Zero fee (miễn phí 100%) cho cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp trong chuyển tiền. Số tiền miễn phí chuyển tiền giá trị cho người dân, doanh nghiệp tương ứng hơn 100 tỷ đồng.

Ngân hàng OCB định kỳ 3 tháng/lần rà soát biểu phí theo hướng phù hợp với xu hướng chung và đảm bảo cạnh tranh trên thị trường.

Ngân hàng cắt giảm phí giao dịch góp phần cải thiện tích cực môi trường kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng

Theo Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú, việc cắt giảm các loại phí trên nằm trong chương trình cắt giảm điều kiện kinh doanh (ĐKKD) nhằm góp phần trong quá trình cải thiện môi trường kinh doanh.

Theo Ngân hàng Nhà nước, kết quả cải cách hành chính đã góp phần cải thiện tích cực môi trường kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, đóng góp quan trọng vào việc cải thiện môi trường kinh doanh nói chung, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân trong tiếp cận vốn và các dịch vụ ngân hàng.

NHTM cần chuyển đổi mạnh mẽ mô hình kinh doanh theo mô hình đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ ngân hàng phi tín dụng. Nâng cao tính chuyên môn, chuyên nghiệp trong cung ứng dịch vụ ngân hàng điện tử. Ưu tiên cấp tín dụng cho các ngành, lĩnh vực quan trọng, then chốt của nền kinh tế, góp phần thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế.

Trả lời