Quy định chung

Bạn phải đồng ý và nghiêm túc tuân thủ các QUY ĐỊNH dưới đây, trước khi đăng ký làm thành viên của Diễn đàn Nhà báo với Phát triển bền vững (JSD).

QUY ĐỊNH

1. Diễn đàn Nhà báo với Phát triển bền vững (JSD) hoạt động trong khuôn khổ pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

2. JSD là không gian để các nhà báo, các thành viên của các tổ chức xã hội, và người dân nói chung giao lưu, trao đổi, chia sẻ tri thức; thảo luận, đóng góp ý tưởng, sáng kiến, đề xuất, kiến nghị,... vì Mục tiêu Phát triển bền vững Việt Nam 2030.

3. Mọi bài viết, comment vi phạm pháp luật nước CH-XHCN Việt Nam, không theo tôn chỉ, mục đích của JSD đều sẽ bị Admin xóa mà không thông báo trước. Người có bài viết, comment bị xóa có quyền khiếu nại với Admin và sẽ được Admin giải đáp.

4. Không được sử dụng ngôn từ chửi bới, miệt thị, khiêu khích, kích động. Hoan nghênh mọi thành viên tham gia JSD với tinh thần cởi mở, xây dựng, cầu thị, giúp đỡ lẫn nhau.

5. Không được đưa nội dung quảng cáo lên JSD nếu chưa được sự đồng ý của Admin.

6. Mỗi thành viên phải tự chịu mọi trách nhiệm nếu nội dung mình đưa lên JSD vi phạm bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ.

7. Phải ghi rõ nguồn chinhsach.com.vn khi chia sẻ thông tin từ JSD.