Với quy định Nhà nước không can thiệp chính sách tiền lương của doanh nghiệp thực sự mang tính “cởi trói” khiến nhiều doanh nghiệp vui mừng.

>> Chính sách tiền lương của Hà Nội từ 2021 phải bảo đảm đời sống người lao động

Nghị quyết về Chương trình hành động của Chính phủ về cải cách chính sách tiền lương  đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp vừa được ban hành.

Theo đó, Nghị quyết đã xác định, từ năm 2021, doanh nghiệp được tự quyết định chính sách tiền lương (trong đó có thang lương, bảng lương, định mức lao động); Nhà nước công bố tiền lương tối thiểu vùng, tiền lương bình quân, hỗ trợ cung cấp thông tin thị trường lao động, không can thiệp trực tiếp vào chính sách tiền lương của doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp thực hiện chính sách tiền lương trên cơ sở thương lượng, thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động.

Chia sẻ trên báo An ninh Thủ đô, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Doãn Mậu Diệp, trong lần cải cách này, về cơ bản tiền lương ở khu vực doanh nghiệp vẫn phải tuân thủ quy định của Bộ luật Lao động. Tuy nhiên thang lương, bảng lương trong doanh nghiệp, khoảng cách các bậc như thế nào, rồi thời gian tăng lương là bao nhiêu hoàn toàn do doanh nghiệp tự quyết định trên cơ sở thương lượng với tổ chức đại diện người lao động tại doanh nghiệp đó, miễn là tiền lương mà doanh nghiệp trả cho người lao động không thấp hơn mức lương tối thiểu do Thủ tướng Chính phủ công bố. 

Quy định Nhà nước không can thiệp chính sách tiền lương giúp doanh nghiệp được "cởi trói"

Quy định Nhà nước không can thiệp chính sách tiền lương giúp doanh nghiệp được “cởi trói”. Ảnh minh họa

Với quy định Nhà nước không can thiệp chính sách tiền lương của doanh nghiệp thực sự mang tính “cởi trói” khiến nhiều doanh nghiệp vui mừng. Tuy nhiên, nêu quan điểm về việc để doanh nghiệp tự chủ trong chính sách tiền lương, ông Lê Đình Quảng – Phó ban Quan hệ lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho rằng vẫn còn nhiều băn khoăn. Dẫn kết quả khảo sát của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam cho thấy, trong thời gian qua, có đến 90% cuộc đình công liên quan đến tiền lương và điều kiện làm việc, trong đó các cuộc đình công liên quan trực tiếp đến lương, tiền thưởng là khoảng 60%.

Vì vậy, khi năng lực thương lượng của người lao động và tổ chức công đoàn còn nhiều hạn chế, vẫn cần sự quản lý và can thiệp của Nhà nước vào cơ chế tiền lương trong doanh nghiệp. Đồng thời, cần có lộ trình để vừa nâng cao nhận thức cho người lao động, tăng cường quản lý Nhà nước trong doanh nghiệp, tạo hành lang pháp lý để đảm bảo chủ sử dụng lao động thực hiện tuân thủ pháp luật

 

 

Trả lời