Ngày 25/10, tại Hà Nội đã diễn ra khóa tập huấn cho nhà báo về “Tăng cường nhận thức về giá trị của Cải cách tài khóa xanh” do Viện Nghiên cứu Truyền thông Phát triển (RED), Bộ Kế hoạch Đầu tư và Cơ quan Hợp tác Đức (GIZ) phối hợp tổ chức.

Hơn 50 nhà báo Việt Nam và các chuyên gia của GIZ, chuyên gia tư vấn quốc tế từ Công ty Tư vấn NIRAS-IP, chuyên gia Việt Nam về phát triển bền vững và cải cách tài khóa xanh đã tham gia sự kiện này.

Tại khoá tập huấn này, ông Andreas Bockermann, chuyên gia NIRAS-IP đã chia sẻ thông tin về Cải cách tài khóa xanh ở các nước trên thế giới – trường hợp các biện pháp tài khóa xanh “trung lập doanh thu”.

TS. Lê Thị Thủy Vân, Ban Quản lý khoa học và Quan hệ Quốc tế, Viện Chiến lược và Chính sách Tài chính (Bộ Tài chính) đã đưa ra vấn đề các công cụ cải cách tài khóa xanh và ứng dụng tại Việt Nam. Đó là tại sao cải cách tài khóa xanh là một công cụ hiệu quả để phát triển bền vững ở Việt Nam, các biện pháp thuế nào có thể áp dụng, các công cụ thuế ưu đãi (thuế GTGT, thuế tài nguyên, thuế bảo vệ môi trường); chính sách chi tiêu (chi tiêu quốc gia và cấp tỉnh cho bảo vệ môi trường, chương trình mục tiêu quốc gia); và các khoản vay ưu đãi (đối với ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp, các dự án xanh) và cuối cùng là các kết quả, thách thức và khuyến nghị cải cách tài khóa xanh ở Việt Nam.

Ông Michael Krakowski, Giám đốc Chương trình Cải cách Kinh tế vĩ mô/ Tăng trưởng xanh – GIZ phát biểu khai mạc khoá tập huấn.

Khoá tập huấn đã thu hút được sự quan tâm của các nhà báo. Họ cùng các chuyên gia đã thảo luận sôi nổi quanh chủ đề vượt qua các rào cản về cải cách tài khóa xanh: cải cách tài khóa xanh có bị phản đối nhiều hơn các cải cách thuế khác không, làm thế nào để có thể vượt qua các cản trở của cải cách tài khóa xanh, vai trò của giới truyền thông trong việc này.

Chủ đề vai trò của các công cụ tài khóa xanh trong việc thúc đẩy tăng trưởng xanh cũng “nóng” với những tranh luận quanh tăng trưởng xanh khác với tăng trưởng kinh tế ‘bình thường’ như thế nào, làm thế nào để sử dụng các biện pháp thuế để kích thích tăng trưởng xanh và Việt Nam có thể đạt được các mục tiêu tăng trưởng xanh mà không có cải cách tài khóa xanh hay không?

Ở Việt Nam, khái niệm chính sách tài khóa xanh như một công cụ để thúc đẩy tăng trưởng thân thiện với môi trường thông qua chính sách tài khóa (thuế, phí) vẫn còn rất mới mẻ với công chúng Việt Nam nói chung và giới báo chí nói riêng. Trong khi đó, nhà báo đóng vai trò rất quan trọng trong việc phổ biến kiến thức về phát triển bền vững cho xã hội, là nhân tố quan trọng giúp tăng cường hiệu quả của các sáng kiến mà các đối tác phát triển thực hiện để hỗ trợ chính phủ Việt Nam trong việc thực hiện phát triển bền vững.

Khoá tập huấn này được tổ chức với mục đích tăng cường sự hiểu biết cho nhà báo về vấn đề cải cách tài khóa xanh, cũng như những nỗ lực liên quan đến các khía cạnh khác nhau của phát triển bền vững của Chính phủ Việt Nam và các đối tác quốc tế.

Kết quả đào tạo dự kiến sẽ giúp tăng cường sự hiểu biết và quen thuộc với khái niệm cải cách tài khóa xanh và các công cụ liên quan trong cộng đồng báo chí ở Việt Nam, thông qua đó các nhà báo có thể soạn thảo các chương trình và bài báo đầy đủ về những nỗ lực liên quan đến các khía cạnh khác nhau của phát triển bền vững của Chính phủ Việt Nam và các đối tác quốc tế.

Đây là một hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động nâng cao nhận thức về các khía cạnh PTBV thuộc khuôn khổ Dự án Hỗ trợ Thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 tại Việt Nam của GIZ phối hợp với Bộ Kế hoạch Đầu tư (MPI).

PV

Trả lời