Ngày 23/10, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Truyền thông Phát triển (RED) phối hợp với tổ chức Sáng kiến Báo cáo toàn cầu (GRI) tổ chức tập huấn cho các nhà báo.

Gần 30 nhà báo, chuyên gia và doanh nghiệp đã tham gia sự kiện này.

Buổi tập huấn tập trung vào các nội dung: Nhận thức và khái niệm của phát triển bền vững (PTBV), báo chí với báo cáo PTBV của doanh nghiệp và kỹ năng đọc hiểu báo cáo bền vững.

Ông Nguyễn Chí Dũng, chuyên gia từ RED chia sẻ với các nhà báo, doanh nghiệp

Ông Nguyễn Chí Dũng, chuyên gia từ RED chia sẻ với các nhà báo, doanh nghiệp.

Báo cáo PTBV là thông lệ đo đếm, công bố và chịu trách nhiệm của doanh nghiệp trước các bên liên quan về các hoạt động của mình nhằm hướng tới phát triển bền vững. Các doanh nghiệp xây dựng và công bố Báo cáo PTBV đánh giá và công bố những thông tin về hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trên các khía cạnh môi trường và xã hội bên cạnh những thông tin về hiệu quả hoạt động tài chính và quản trị vốn là những thông tin vẫn được công bố theo thông lệ.

Báo cáo PTBV có vai trò quan trọng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Nó cũng là một trong những công cụ giúp xây dựng một môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng, bền vững, bảo đảm trách nhiệm giải trình. Việc xây dựng và công khai Báo cáo PTBV mang lại những lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp như: nâng cao chất lượng quản trị rủi ro, giảm chi phí kinh doanh, thu hút vốn từ nhà đầu tư tốt hơn để mở rộng kinh doanh.

Các nhà báo trao đổi cùng đại diện đến từ Tổng công ty bảo hiểm Bảo Việt

Các nhà báo trao đổi với đại diện đến từ Tổng công ty bảo hiểm Bảo Việt về báo cáo phát triển bền vững.

Ở Việt Nam, đa số các nhà báo, phóng viên còn chưa có kỹ năng khai thác và sử dụng các dữ liệu trong báo cáo này. Do vậy, RED phối hợp với tổ chức Sáng kiến Báo cáo Toàn cầu (GRI) tổ chức khóa tập huấn này.

Trả lời