SDG là gì? VSDG là gì?

Anh Dũng     11/10/2017     325     100

SDG (Sustainable Development Goals) - Mục tiêu phát triển bền vững - là trọng tâm của Chương trình Nghị sự toàn cầu về phát triển đến năm 2030, được thông qua tại Hội nghị Thượng đỉnh Liên Hợp Quốc về phát triển bền vững (New York, 25-29/09/2015). SDG gồm 17 mục tiêu lớn với 169 tiêu chí cụ thể, như một sự tiếp nối, thay thế MDG (Millennium Development Goals) - Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ.

17 mục tiêu lớn của SDG là:

 1. Chấm dứt mọi hình thức nghèo ở mọi nơi.
 2. Xóa đói, bảo đảm an ninh lương thực, cải thiện dinh dưỡng và thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững.
 3. Bảo đảm cuộc sống khỏe mạnh và tăng cường phúc lợi cho mọi người ở mọi lứa tuổi.
 4. Đảm bảo nền giáo dục có chất lượng, công bằng, toàn diện và thúc đẩy các cơ hội học tập suốt đời cho mọi người.
 5. Đạt được bình đẳng giới; tăng quyền và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái.
 6. Đảm bảo đầy đủ và quản lý bền vững tài nguyên nước và hệ thống vệ sinh cho mọi người.
 7. Đảm bảo khả năng tiếp cận nguồn năng lượng bền vững, đáng tin cậy và có khả năng chi trả cho mọi người.
 8. Đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền vững, toàn diện, liên tục; tạo việc làm đầy đủ, năng suất và việc làm tốt cho mọi người.
 9. Xây dựng cơ sở hạ tầng có khả năng chống chịu cao, thúc đẩy công nghiệp hóa bao trùm và bền vững, tăng cường đổi mới.
 10. Giảm bất bình đẳng trong xã hội.
 11. Phát triển đô thị, nông thôn bền vững, có khả năng chống chịu; đảm bảo môi trường sống và làm việc an toàn; phân bổ hợp lý dân cư và lao động theo vùng.
 12. Đảm bảo sản xuất và tiêu dùng bền vững.
 13. Ứng phó kịp thời, hiệu quả với biến đổi khí hậu và thiên tai.
 14. Bảo tồn và sử dụng bền vững đại dương, biển và nguồn lợi biển để phát triển bền vững.
 15. Bảo vệ và phát triển rừng bền vững, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển dịch vụ hệ sinh thái, chống sa mạc hóa, ngăn chặn suy thoái và phục hồi tài nguyên đất.
 16. Thúc đẩy xã hội hòa bình, dân chủ, công bằng, bình đẳng, văn minh vì sự phát triển bền vững, tạo khả năng tiếp cận công lý cho tất cả mọi người; xây dựng các thể chế hiệu quả, có trách nhiệm giải trình và có sự tham gia ở các cấp.
 17. Tăng cường phương thức thực hiện và thúc đẩy đối tác toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Nói về SDG, nguyên Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon khẳng định: “Chúng ta không có kế hoạch khác, vì chúng ta không có Trái Đất khác”.

Việt Nam cũng sớm thể hiện cam kết đối với SDG khi chủ trì Đại Hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU-132, Hà Nội, 03/2015) thông qua Tuyên bố Hà Nội: “Các mục tiêu phát triển bền vững: Biến lời nói thành hành động”. Cam kết được cụ thể hóa bằng Quyết định 622/QĐ-TTg ngày 10/05/2017, ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững. Kế hoạch chia thành 2 giai đoạn: 2017-2020 và 2021-2030, với 115 chỉ tiêu cụ thể cho 17 mục tiêu lớn kể trên (VSDG - Vietnamese SDG).

Đáng chú ý, Quyết định 622/QĐ-TTg nêu quan điểm: Không để ai bị bỏ lại phía sau, tiếp cận những đối tượng khó tiếp cận nhất trước, bao gồm trẻ em, phụ nữ, người cao tuổi, người nghèo, người khuyết tật, đồng bào vùng sâu, vùng xa và những đối tượng dễ bị tổn thương khác.

(Bạn phải đăng nhập hay đăng ký tài khoản để đăng bài ở đây)