0 phản đối
2 đồng ý
  • Đồng ý
  • Phản đối
  • ?
  • ?

Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã phát biểu như vậy trong bài phỏng vấn với Vietnamplus nhân dịp đầu xuân Kỷ Hợi 2019.

Trả lời câu hỏi của Vietnamplus: “Đối với vấn đề rác thải sinh hoạt nông thôn, thời gian qua đã được Chính phủ, cũng như cá nhân Bộ trưởng quan tâm. Tuy nhiên tại các vùng nông thôn hiện nay đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc xử lý, ô nhiễm nghiêm trọng. Vậy năm 2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng với các Bộ, ngành liên quan sẽ có hướng quy hoạch, xử lý thế nào?”.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã trả lời:

“Đúng là vấn đề chất thải đô thị và nông thôn ở Việt Nam đến nay đã trở thành vấn đề hết sức nóng. Trong thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo để xác định vai trò, trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước trong việc quản lý rác thải đô thị và nông thôn.

Vừa rồi, tại cuộc họp Chính phủ cũng đã bàn tới vấn đề mất trật tự an ninh do ô nhiễm môi trường đã ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Trên cơ sở đó, Thủ tướng đã đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng đề án để tăng cường năng lực quản lý, xử lý rác thải đô thị và nông thôn trên cả nước.

Đặc biệt là xác định trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước, thống nhất đầu mối để chịu trách nhiệm quản lý về rác thải. Còn hiện nay, vấn đề rác thải đang được phân công khá nhiều Bộ, mỗi bộ đảm nhiệm những nhiệm vụ riêng biêt, đã làm phân tán nguồn lực, cũng như chưa xác định được trách nhiệm.

Với các giải pháp công nghệ hiện nay, trong một thời gian nếu tiến hành đồng bộ với trách nhiệm rõ ràng, sự vào cuộc của các địa phương, cả hệ thống chính trị, đặc biệt là nhận được sự ủng hộ của người dân thì chúng ta hoàn toàn có giải pháp để thực hiện ý tưởng như Thủ tướng đã nói, đó là “xây dựng Việt Nam thành một nền kinh tế tuần hoàn.”

Trong đó, ngành Tài nguyên và Môi trường phải xác định “rác là tài nguyên, rác không phải là chất gây ô nhiễm.” Vì thế, phải tận dụng rác để tái chế, tái sử dụng, đồng thời chuyển hóa rác thành năng lượng, phân bón hữu cơ.

Riêng với ý kiến của tôi, nếu được Chính phủ phân công, Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm là cơ quan đầu mối thống nhất để quản lý rác thải đô thị, nông thôn, thì việc đầu tiên mà tôi sẽ làm tập trung để xây dựng một chương trình truyền thông để nâng cao nhận thức cho người dân. Theo tôi, nếu người dân không tham gia thì không bao giờ xử lý được.
Mặt khác, khi đã có sự phân loại rác tại nguồn, từ các hộ dân, thì việc tham mưu để ban hành các cơ chế chính sách, từ việc xác định trách nhiệm của người chịu trách nhiệm đến hết vòng đời của sản phẩm. Nhà sản xuất phải chịu trách nhiệm khi sản phẩm mình đã bán ra, đến hết vòng đời thì nhà sản xuất phải thu gom, xử lý, phải tính được chi phí đó. Cũng như mỗi người khi xả rác ra phải chịu một phần chi phí.

Đặc biệt, rác sau khi phân loại sẽ được xem là tài nguyên, đưa vào tái chế, tái sử dụng, và đó sẽ là ngành tạo ra được lợi nhuận, tạo ra công ăn việc làm. Một phần rác sẽ chuyển thành năng lượng để phát điện, hay tạo nguồn phân bón hữu cơ phục vụ nông nghiệp. Phần còn lại sẽ đem chôn lấp đảm bảo nghiêm ngặt môi trường.

Trước mắt, trong năm 2019, ngành tài nguyên và môi trường sẽ tập trung triển khai 4 nhóm nhiệm vụ giải pháp. Đó là tập trung hoàn thiện thể chế, sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường nhằm chuyển đổi phương thức quản lý môi trường, lấy chủ động phòng ngừa ô nhiễm, xây dựng nền kinh tế tuần hoàn, coi rác thải là tài nguyên làm nguyên tắc chủ đạo.

Từ đó, thúc đẩy các biện pháp kinh tế trong quản lý rác thải theo cơ chế thị trường với sự tham gia đồng hành của doanh nghiệp và người dân ngay từ khâu phân loại, thu gom; ứng dụng ứng dụng công nghệ đồng bộ từ tái chế, tái sử dụng rác thải kết hợp với thu hồi năng lượng, sản xuất phân bón. Phân định rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý theo hướng tập trung, thống nhất một đầu mối trong quản lý rác thải…”.

One comment on “Bộ trưởng Trần Hồng Hà phát biểu: ‘Ngành Tài nguyên và Môi trường phải xác định “rác là tài nguyên, rác không phải là chất gây ô nhiễm”. Vì thế, phải tận dụng rác để tái chế, tái sử dụng, đồng thời chuyển hóa rác thành năng lượng, phân bón hữu cơ’.

Trả lời