1 phản đối
1 đồng ý
  • Đồng ý
  • Phản đối
  • ?
  • ?

Trong năm 2017, Bộ Tư pháp phát hiện 5.639 văn bản trái pháp luật, gồm 1.236 văn bản trái pháp luật về thẩm quyền ban hành và nội dung; 3.829 văn bản quy phạm pháp luật về căn cứ pháp lý, thể thức và kỹ thuật trình bày. Còn lại khoảng 574 văn bản không phải là quy phạp pháp luật nhưng lại chức quy phạm pháp luật.

Điều đáng nói là, ngay tại Bộ Tư Pháp, năm 2017, cơ quan này cũng có tới 157 văn bản bị phát hiện trái luật về nội dung thẩm quyền. Trong đó 26 văn bản của Bộ trưởng, 131 văn bản còn lại của Thủ tưởng cơ quan ngang bộ , HĐND, UBND cấp tỉnh.

"Việc ban hành và đưa vào áp dụng các văn bản trái pháp luật đã để lại hậu quả, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân, cơ quan, thậm chí là cả quyền hiến định của các chủ thể này. Thế nhưng, quy định hiện hành lại chưa có quy định về việc bồi thường, trách nhiệm do các văn bản trái pháp luật gây ra, vì thế càng làm gia tăng những bức xúc trong xã hội", Bộ Tư pháp nhận định

http://dantri.com.vn/kinh-doanh/phat-hien-hang-nghin-van-ban-trai-luat-gay-hau-qua-xau-cho-doanh-nghiep-20180730225610358.htm

Trả lời