3 phản đối
3 đồng ý
  • Đồng ý
  • Phản đối
  • ?
  • ?

Bộ Giáo dục mới đây đã có động thái giải quyết vấn đề bằng việc ban hành “Dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục”, tiến hành lấy ý kiến từ ngày 28/9/2018.

Theo đó, dự thảo có quy định “tổ chức, cá nhân có hành vi xúc phạm nhân phẩm, danh dự người học bị phạt 10-20 triệu; xâm phạm thân thể người học 20-30 triệu đồng. Đi kèm mức phạt này, người vi phạm phải xin lỗi công khai, nếu là giáo viên có thể bị đình chỉ dạy từ 1-6 tháng”.