0 phản đối
0 đồng ý
  • Đồng ý
  • Phản đối
  • ?
  • ?

Trả lời câu hỏi chất vấn của đại biểu về việc xử lý thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, câu chuyện thông tin sai ở trên mạng xã hội là một câu chuyện toàn cầu, kể cả nước lớn như Mỹ, nước nhỏ như Timor Leste cũng bị và càng ngày càng nặng hơn.

“Chúng ta sống trên không gian mạng mới được 10 năm và cũng chưa nhiều kinh nghiệm, sự phát triển chắc còn tiếp tục. Trong đời sống thực, chúng ta đã có kinh nghiệm nhiều nghìn năm. Một số logic trong đời sống thực có thể mang áp dụng sang không gian ảo để xử lý câu chuyện thông tin sai”, Bộ trưởng nêu quan điểm.

“Thứ nhất, chúng ta phải định nghĩa tường minh thế nào là thông tin sai bằng pháp luật. Việc này phải sửa một số quy định pháp luật. Thứ hai, chúng ta phải có công cụ giám sát, phân tích, đánh giá, tức là phải dùng công nghệ. Một ngày trên mạng xã hội bằng tiếng Việt có khoảng 100 triệu thông tin, chúng ta không thể dùng người để kiểm soát hết được” – Bộ trưởng nói và cho biết, hiện nay, Bộ Thông tin và Truyền thông đã bước đầu xây dựng được một trung tâm quốc gia về giám sát an toàn thông tin trên không gian mạng. Có thể đọc được 100 triệu tin một ngày, phân tích, đánh giá, phân loại.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, phải có công cụ quét rác và đây cũng là câu chuyện vừa pháp luật vừa công nghệ. “Một, phải chỉ ra một đầu mối xử lý việc này. Việc này Chính phủ phải ra quyết định. Hai, công cụ quét rác, dọn dẹp. Việc này là kỹ thuật, công nghệ, có thể làm được”, Bộ trưởng khẳng định.

Theo Bộ trưởng, khó khăn là vì có những mạng xã hội xuyên biên giới, cung cấp từ nước ngoài vào Việt Nam. “Chúng ta phải mạnh tay hơn về việc yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ xuyên biên giới tuân thủ luật pháp Việt Nam. Đặc biệt là các yêu cầu về gỡ bỏ thông tin. Việc này chúng ta có thể học tập kinh nghiệm quốc tế, EU làm rồi, các nước ASEAN một số nước đã làm. Quan trọng nhất là cương quyết thượng tôn pháp luật, đồng thời cũng phải có chế tài xử lý những người đưa thông tin sai trên mạng”, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh.

“Mạng xã hội bây giờ không phải là ảo mà là thật, nên chúng ta không nên bỏ trống trận địa này. Đặc biệt người dân, chính quyền đều sống nhiều hơn nữa trên không gian mạng, cái tốt lớn lên thì cái xấu giảm đi. Cũng phải nâng cao nhận thức của người dân, thông tin trên mạng xã hội không được kiểm duyệt nên không phải cái gì chúng ta xem cũng tin ngay”, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói thêm.

Trả lời