7 phản đối
7 đồng ý
  • Đồng ý
  • Phản đối
  • ?
  • ?

Trong phiên chất vấn ngày 31/10, có nhiều vấn đề được đại biểu quan tâm chất vấn và được các thành viên Chính phủ giải đáp cho các đại biểu: Quản lý nhà nước trên môi trường mạng; những sai phạm trong quản lý đất đai; các sai phạm trong xây dựng; việc thu hồi nợ đọng thuế; dự thảo Thông tư quy định cho thôi học “sinh viên bán dâm 4 lần”; giải pháp giải quyết vấn đề hạn điền, xây dựng nông thôn mới; giải pháp đột phá trong đào tạo nghề cho lao động nông thôn…

Về quản lý nhà nước trên môi trường mạng, theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, cuộc đấu tranh đối với tội phạm, tệ nạn không gian mạng không chỉ là trách hiệm của các cơ quan chức năng mà của tất cả mọi người, toàn xã hội. Tới đây, mọi người dân cần phải được phổ biến kiến thức, tuyên truyền, nắm bắt được các xu thế phát triển của khoa học công nghệ. Tiến tới mọi người dân Việt Nam đều được ‘xoá mù’ về tri thức công nghệ nói chung, đặc biệt là những tri thức cơ bản về công nghệ thông tin.

Trả lời