13 phản đối
13 đồng ý
  • Đồng ý
  • Phản đối
  • ?
  • ?

Chủ trì phiên họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược nhiệm kỳ 2021-2026 hôm 4/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho rằng, trong bối cảnh tình hình trong nước, quốc tế có nhiều biến đổi nhanh chóng, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, đòi hỏi tiêu chuẩn đối với cán bộ phải cao hơn và có tính toàn diện hơn, đặc biệt cán bộ phải vững vàng về lý luận chính trị, có trình độ chuyên môn tốt.

“Nhấn mạnh phải có trình độ hiểu biết về mọi mặt, đặc biệt là lý luận. Lý luận cơ bản, không biết đúng, hay sai, nói đúng không biết, nói sai không hay, đặc biệt liên quan đến đường lối, chủ trương, sắp tới đất nước ta phát triển như thế nào, nghe ai nói cũng phải cả. Vì vậy, phải có trình độ vững vàng về lý luận, chính trị. Như các đồng chí nói cụ thể về xây dựng Đảng, về luật pháp, chú trọng về lĩnh vực văn hóa, xã hội, khoa học”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phân tích.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị dứt khoát không đưa vào quy hoạch những người có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, có quan điểm lêch lạc, gây mất đoàn kết nội bộ, tham nhũng tiêu cực, đặc biệt những kẻ cơ hội chính trị.

“Nó như con lươn, con trạch, uốn éo rất khéo. Ngày xưa Lênin đã nói, kẻ cơ hội chính trị nghe lãnh đạo ưa thế nào để nói theo lấy lòng. Chưa nói chuyện thân quen, quê hương, trước kia đã từng làm việc với nhau, cái này phải rất tỉnh táo. Các đồng chí nhấn mạnh đến tiêu chuẩn, yêu cầu, phải bổ sung vào”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Trả lời