2 phản đối
2 đồng ý
  • Đồng ý
  • Phản đối
  • ?
  • ?

Bộ Giao thông Vận tải đang nghiên cứu khả thi dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, toàn tuyến dài hơn 1.545 km, tổng vốn đầu tư dự kiến là hơn 58 tỷ USD. Tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam được xây dựng mới, khổ đường 1.435 mm, đường đôi, có 23 ga, 5 khu depot bảo dưỡng, sửa chữa tàu; trong đó 60% đi trên cầu đường bộ, 10% qua hầm, 30% đi trên mặt đất được rào chắn không giao cắt.

Theo nghiên cứu của Tư vấn, vào năm 2030, tất cả các phương thức vận tải, ngoại trừ đường bộ, không thể đáp ứng nhu cầu nếu không có phương thức vận tải mới được đưa vào sử dụng. Giá vé tàu dự kiến bằng 75% giá vé máy bay.

Trả lời