Đây là trường đại học đầu tiên trên cả nước có chính sách đặc biệt dành cho nghiên cứu sinh học tập trung liên tục tại trường, giúp thúc đẩy năng lực sinh viên.

ĐH Kinh tế TP.HCM vừa ban hành quy định mới về chế độ làm việc với nghiên cứu sinh học tập trung liên tục tại trường. Theo đó, nghiên cứu sinh được miễn học phí từng năm (tính theo kết quả học tập và nghiên cứu của năm trước đó), được bố trí không gian làm việc chung của giảng viên tại đơn vị đào tạo, bố trí chỗ ở không thu phí trong các cơ sở lưu trú của trường (nếu cư trú ngoài TP.HCM).

Quy định này sẽ áp dụng cho các nghiên cứu sinh từ khóa 2017 đợt 2 trở về sau theo hình thức tập trung liên tục (nghiên cứu sinh toàn thời gian). Người học trong trường hợp này được xem là nhân sự làm việc toàn thời gian và phải ký hợp đồng với trường.

Trường đại học đầu tiên áp dụng chính sách đặc biệt, thúc đẩy năng lực sinh viên

Tiến sĩ tốt nghiệp tại trường ĐH Kinh tế TPHCM. Ảnh minh hoạ

Khi được xem là nhân viên của trường, nghiên cứu sinh hưởng mức hỗ trợ tài chính tương đương viên chức chính thức trong quá trình thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học.

Ngoài ra, nếu được người hướng dẫn đồng ý, nghiên cứu sinh có thể tham gia giảng dạy và hưởng thù lao như giảng viên thỉnh giảng có học vị thạc sĩ. Thời gian dạy học tối đa 450 giờ/năm, tương đương 135 giờ chuẩn/năm (50% định mức giờ chuẩn của giảng viên). Tuy nhiên, nghiên cứu sinh toàn thời gian không được tham gia giảng dạy trong thời gian gia hạn đào tạo.

Khi được người hướng dẫn đồng ý, khoa/viện đào tạo có thể mời các nghiên cứu sinh này tham gia các hoạt động chuyên môn, không quá 90 giờ/năm. Nghiên cứu sinh được hưởng thù lao các choạt động chuyên môn theo quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường.

Bên cạnh quyền lợi, nghiên cứu sinh ký hợp đồng với nhà trường phải thực hiện nghĩa vụ như làm việc 40 giờ/tuần; ngoài thời gian học và tham gia hoạt động khác, nếu được sự đồng ý của người hướng dẫn, phải làm việc tập trung tại văn phòng.

Đặc biệt, trước khi bảo vệ luận án cấp trường, nghiên cứu sinh phải công bố ít nhất một bài trên các tạp chí khoa học thuộc danh mục ISI-Scopus và một bài trên tạp chí Jabes phiên bản tiếng Anh. Công trình nghiên cứu được công bố đều phải đứng tên với tư cách thành viên thuộc ĐH Kinh tế TP.HCM.

Nếu không hoàn thành nghĩa vụ, nghiên cứu sinh phải hoàn trả học phí đã được hỗ trợ. Quy định mới sẽ áp dụng cho các nghiên cứu sinh từ khóa 2017 đợt 2 trở về sau theo hình thức tập trung liên tục tại trường.

Theo lãnh đạo ĐH Kinh tế TP.HCM, quy định này nhằm tạo điều kiện thuận lợi giúp nghiên cứu sinh toàn thời gian hoàn thành chương trình đào tạo đúng hạn và thúc đẩy công bố quốc tế.

Người học có thể quyết định việc ký hợp đồng để hưởng các quyền lợi. Trong trường hợp không có nguyện vọng theo học chương trình này, nghiên cứu sinh vẫn có thể theo học chương trình đào tạo tiến sĩ bình thường

Trả lời