Tại Điều 1 của Thông tư mới này đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất quy định, “giấy xác nhận có thời hạn 3 năm kể từ ngày cấp” thay vì “thời hạn 2 năm kể từ ngày cấp” được quy định tại Điều 6 Thông tư 41/2015.

Nhằm quản lý hoạt động nhập khẩu, sử dụng phế liệu nhập khẩu, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN và MT) đã ban hành Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT về bảo vệ môi trường (BVMT) trong nhập khẩu phế liệu (NKPL). Từ ngày 1.10, giấy xác nhận về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp sẽ được điều chỉnh tăng thời hạn từ 2 năm lên 3 năm.

Việc điều chỉnh này được quy định tại Thông tư 03/2018 sửa đổi, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Nếu chậm trễ trong việc cấp giấy phép nhập phế liệu sẽ gây ra nhiều thiệu hại cho doanh nghiệp. Hiện có hàng nghìn công-ten-nơ phế liệu nhập khẩu đang tồn đọng lâu ngày tại các cảng biển ở nước ta do chủ hàng không đến nhận; chậm đến làm thủ tục thông quan đã và đang gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các cảng, nhất là nguy cơ ô nhiễm môi trường. Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là do chủ hàng, hoặc doanh nghiệp chưa có giấy xác nhận, hoặc chưa đủ điều kiện về BVMT trong NKPL làm nguyên liệu sản xuất, nhưng vẫn ký hợp đồng mua bán phế liệu.

Đáng lo ngại, có không ít công ty đã làm giả, tẩy xóa, sửa đổi các văn bản, giấy xác nhận đủ điều kiện về BVMT trong NKPL làm nguyên liệu để hợp thức hóa hồ sơ NKPL; sửa đổi thông tin tên hàng, cảng đích đến trên đơn vận, hoặc trên hệ thống tiếp nhận thông tin để chuyển địa bàn hoạt động và thay đổi tên hàng khi khai báo nhằm trốn tránh sự kiểm tra, kiểm soát của các cơ quan chức năng…

 

Hiện có hơn 15.000 container phế liệu đang tồn đọng tại các cảng biển trên cả nước.

Bởi vậy, tại Điều 1 của Thông tư mới này đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất quy định, “giấy xác nhận có thời hạn 3 năm kể từ ngày cấp” thay vì “thời hạn 2 năm kể từ ngày cấp” được quy định tại Điều 6 Thông tư 41/2015.

Danh sách cập nhật do Bộ Tài nguyên và Môi trường cung cấp cho Tổng cục Hải quan từ cuối tháng 7 vừa qua, Bộ này đã cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất từ năm 2016 – tháng 4.2018 là 228 doanh nghiệp. Cập nhật trên cổng công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính, đến hôm nay (30.9), Bộ Tài nguyên và Môi trường đã cấp 288 giấy xác nhận cho doanh nghiệp nhập khẩu phế liệu. Trong đó, hơn 100 giấy xác nhận cấp cho doanh nghiệp nhập phế liệu ủy thác từ trước đó. Liên quan vấn đề quản lý phế liệu, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo tại Chỉ thị 27/2018 nghiêm cấm việc cấp phép cho các cơ sở sản xuất nhập khẩu phế liệu về chỉ để sơ chế, xử lý và bán lại nguyên liệu.

Ngoài tăng thời hạn cho giấy xác nhận về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu, Thông tư 03/2018 có sửa đổi nhiều quy định về thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đặc biệt, lược bỏ nhiều quy định trong hồ sơ, giảm số lượng tài liệu đính kèm trong hồ sơ xin cấp giấy xác nhận. Doanh nghiệp và cá nhân, tổ chức có thể nộp hồ sơ qua Cổng thông tin một cửa quốc gia, không cần nộp trực tiếp hay qua dịch vụ bưu chính viễn thông như trước.

Cập nhật từ Tổng cục Môi trường Bộ Tài nguyên và Môi trường, tính đến cuối tháng 9, qua kiểm tra tại 7 cảng vụ trên cả nước, còn tồn đọng 15.442 container phế liệu. Trong đó, có 10.535 container tồn đọng dưới 90 ngày, 4.907 container tồn đọng quá 90 ngày và phần lớn các container đều chứa phế liệu nhựa và giấy.

 

Trả lời