Về chúng tôi

Diễn đàn Truyền thông phát triển

Phattrien.vn

Diễn đàn Truyền thông phát triển – phattrien.vn là kênh truyền thông của Viện Nghiên cứu Truyền thông phát triển – RED.

Mục đích:

Phattrien.vn ra đời với mục đích nhằm gia tăng sự tham gia của cộng đồng vào giải quyết các vấn đề xã hội ở Việt Nam.

Cụ thể, Diễn đàn Truyền thông phát triển đưa các vấn đề chính sách & phát triển đến công chúng, đồng thời thu thập ý kiến của công chúng về các vấn đề này. Bên cạnh đó, phattrien.vn cũng thu thập những bằng chứng, đánh giá về phát triển bền vững, truyền thông phát triển ở Việt Nam.

Phattrien.vn được sự hỗ trợ của các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực, mang lại cho công chúng góc nhìn mang tính phát triển bền vững, những phân tích khách quan, chân thật về những chủ đề, trào lưu thông tin mà xã hội quan tâm.

Nội dung:

Phattrien.vn tập trung vào 3 trụ cột nội dung:

  • Góc nhìn phát triển:  Nhìn các vấn đề thời sự đang ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân từ góc nhìn phát triển.
  • Câu chuyện chính sách: Đưa các câu chuyện liên quan đến chính sách, ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân.
  • Diễn đàn chính sách: Là nơi thu thập ý kiến của người dân quanh các vấn đề nóng về chính sách.

Bên cạnh đó, phattrien.vn còn có các mục chia sẻ cách thức truyền thông phát triển, lan toả nó tới cộng đồng. Đó là:

  • Chuyển động: Cập nhật các hoạt động trong lĩnh vực phát triển ở Việt Nam.
  • Nhân tố mới: Giới thiệu các nhân vật, ý tưởng, chương trình dự án và các tổ chức mới trong lĩnh vực truyền thông phát triển.
  • Sáng kiến truyền thông: Giới thiệu các phương thức truyền thông vừa được thực hiện.
  • Phụ nữ nông thôn: Kênh truyền thông thúc đẩy sự phát triển của phụ nữ nông thôn.

Bên cạnh đó, phattrien.vn còn có hệ thống mạng xã hội gồm: group Facebook Nhà báo & Chính sách, Fanpage Nói gì đi chứ, Fanpage Truyền thông phát triển, group Zalo Phattrien.vn.